Viačeslav Jonušas  
_TOGGLE_TOGGLE
_TOGGLE Main Menu

_TOGGLE Pasirinkite kalbą
English Eesti Français Deutsch Latvisks Lietuvių РУССКИЙ Svensk

_TOGGLE Социальные сети
Twitter Facebook Одноклассники g+
visaginas.org

_TOGGLE Donate

Naujienos

1 2 3 4
>
Viačeslav Jonušas: SolNet


Ieškoti šia tema:   
[ Eiti į pradžią | Parinkti naują temą ]

SolNet Lietuvos Respublikos BPK 64 str., 65 str., 173 str.,
Patalpino SolNet 2013 11 09 @ 14:11:37 (5858 skaityta)

64 straipsnis. Skundų dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų išsprendimas

1. Skundai dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų gali būti paduodami, kol vyksta ikiteisminis tyrimas, išskyrus šiame Kodekse numatytus atvejus.

2. Prokuroras ir ikiteisminio tyrimo teisėjas per dešimt dienų nuo skundo ir jam išnagrinėti reikiamos medžiagos gavimo privalo skundą išnagrinėti ir priimti nutarimą ar nutartį. Jei skundas patenkinamas, nutarime ar nutartyje nurodomi ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro padaryti pažeidimai ir pasiūloma juos pašalinti, jei skundas atmetamas, – motyvai, dėl kurių skundas pripažintas nepagrįstu ir atmestas.
KEISTA:
1. 2010 09 21 įstatymu Nr. XI-1014 (nuo 2010 10 01)
(Žin., 2010, Nr. 113-5742)
2. 2011 06 21 įstatymu Nr. XI-1478 (nuo 2011 09 01)
(Žin., 2011, Nr. 81-3965)

65 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo teisėjo proceso veiksmų ir nutarčių apskundimas ir skundų išsprendimas
KEISTA:
2007 06 28 įstatymu Nr. X-1236 (nuo 2007 09 01)
(Žin., 2007, Nr. 81-3312)
1. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekamus proceso veiksmus ir jo priimtas nutartis, išskyrus nutartis, kurios pagal šio Kodekso 64 straipsnį yra neskundžiamos, prokuroras, proceso dalyviai ir asmenys, kuriems taikytos procesinės prievartos priemonės, gali apskųsti šio Kodekso X dalyje nustatyta tvarka.

2. Šio straipsnio nuostatos netaikomos tais atvejais, kuriems šis Kodeksas numato kitokią ikiteisminio tyrimo teisėjo proceso veiksmų ar nutarčių apskundimo tvarką.

3. Nagrinėdami skundą, prokuroras ir ikiteisminio tyrimo teisėjas turi teisę susipažinti su ikiteisminio tyrimo dokumentais ir pareikalauti ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro paaiškinimų, jeigu jie nebuvo pateikti anksčiau.

4. Ikiteisminio tyrimo teisėjui nagrinėjant skundą, gali būti rengiamas posėdis, į kurį turi būti kviečiamas prokuroras, įtariamasis, įtariamojo gynėjas, skundą padavęs asmuo ir jo atstovas. Suimtas įtariamasis pristatomas ikiteisminio tyrimo teisėjui, jeigu tai būtina.

KEISTA:
2007 06 28 įstatymu Nr. X-1236 (nuo 2007 09 01)
(Žin., 2007, Nr. 81-3312)

5. Apie prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo priimtą sprendimą dėl skundo pranešama skundą padavusiam asmeniui. Jeigu prokuroras ar ikiteisminio tyrimo teisėjas patenkina skundą, nutarimas ar nutartis nusiunčiami ikiteisminį tyrimą atliekančiam pareigūnui ar prokurorui vykdyti.

6. Ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas, priimtas šio straipsnio nustatyta tvarka, yra galutinis ir neskundžiamas, išskyrus atvejus, kai šis Kodeksas numato jo apskundimo galimybę.
KEISTA:
2007 06 28 įstatymu Nr. X-1236 (nuo 2007 09 01)
(Žin., 2007, Nr. 81-3312)

7. Šio Kodekso 62 ir 63 straipsniai netaikomi tais atvejais, kuriems šis Kodeksas numato kitokią ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro proceso veiksmų ar nutarimų apskundimo tvarką.
KEISTA:
2007 06 28 įstatymu Nr. X-1236 (nuo 2007 09 01)
(Žin., 2007, Nr. 81-3312)

173 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo teisėjo įgaliojimai
1.
KEISTA:
2012 11 13 įstatymu Nr. XI-2407 (nuo 2012 11 24)
(Žin., 2012, Nr. 136-6961)
Ikiteisminio tyrimo teisėjas šio Kodekso nustatyta tvarka:
1) skiria ir sankcionuoja procesinių prievartos priemonių taikymą;
2) prisaikdina ir apklausia liudytojus ir nukentėjusiuosius;
3) apklausia įtariamuosius;
4) priima sprendimus dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo šio Kodekso 214 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais;
5) tvirtina prokuroro nutarimus nutraukti ikiteisminį tyrimą šio Kodekso 214 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais;
6) tvirtina prokuroro nutarimus atnaujinti nutrauktą ikiteisminį tyrimą šio Kodekso numatytais atvejais;
7) nagrinėja proceso dalyvių skundus dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokuroro veiksmų;
8 ) atlieka kitus šiame Kodekse numatytus veiksmus.
2. Šio straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose numatytus veiksmus ikiteisminio tyrimo teisėjas atlieka gavęs prokuroro prašymą. Šį prašymą prokuroras pateikia savo ar proceso dalyvio iniciatyva. Ikiteisminio tyrimo teisėjas negali atsisakyti nagrinėti prokuroro prašymą. Atsisakęs įvykdyti prokuroro prašymą, ikiteisminio tyrimo teisėjas dėl to priima motyvuotą nutartį. Šią nutartį prokuroras gali skųsti šio Kodekso 65 straipsnyje nustatyta tvarka.

3. Be to, ikiteisminio tyrimo teisėjas atlieka proceso veiksmus teismo, kurio žinioje yra baudžiamoji byla, pavedimu.

4. Savo iniciatyva ikiteisminio tyrimo teisėjas jokių veiksmų neatlieka.


komentarai? | Versija spausdinimuiPerskaityta kartų: 0

SolNet SKUNDAS DĖL PROKURORŲ ATSAKOMYBĖS 2013-10-31
Patalpino SolNet 2013 10 31 @ 19:36:57 (7366 skaityta)

Panevėžio miesto apylinkės teismo
ikiteisminio tyrimo teisėjui

Elektros g.9, LT-35175, Panevėžys

Zoja Jonušienė, a.k. 43701160062,
Viačeslav Jonušas, a.k. 36910070051,
Parko g. 4 - 54, LT-31141 Visaginas.

Suinteresuotas asmuo prokuroras Robertas Diksa

SKUNDAS DĖL PROKURORŲ ATSAKOMYBĖS
Visaginas
2013-10-31

     2013-10-24 iš panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus gavom laišką kur prokuroras Robertas Diksa atsisakė PRADĖTI IKITEISMINĮ TYRIMĄ.
     Prokuroras Robertas Diksa nurodė kad, pareiškėjai skundu prašo iškelti baudžiamąją bylą dėl neteisėto atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Valerijaus Kedos įvykdyto sukčiavimo fakto. Taip pat pradėti ikiteisminį tyrimą Nadeždos Osovskajos atžvilgiu, kuri neturėdama dokumentų persiforminti pareiškėjų vasarnamį „Statybininkas" („Stroitel") sau kaip „Pavasaris". Taip pat pradėti ikiteisminį tyrimą sodų bendrijų „Statybininkas" („Stroitel") ir „Pavasaris" pirmininko Vladimiro Goliankino atžvilgiu, kuris išbraukdavo Zoją Jonušienę ir įrašydavo vietoje jos Nadeždą Osovskają, taip klastojo dokumentus, apie ką pasakojo teisme N. Osovskaja. Tai pat pradėti ikiteisminį tyrimą prokurorų Renatos Blaškauskienės ir Mindaugo Rašinsko atžvilgiu. Savo skunde pareiškėjai nurodo, kad Valerijus Keda, iškeitė jiems priklausantį vasarnamį į garažą su Nadežda Osovskaja, tai yra įvykdė sukčiavimą, nes daryti tokį keitimą jis neturėjo jokios teisės. Sodų bendrijos „Statybininkas" („Stroitel") pirmininkas Vladimiras Goliankinas, klastodamas dokumentus, leido Nadeždai Osovskajai neteisėtai naudotis pareiškėjų vasarnamiu po to, kai Osovskaja išsikeitė su Valerijumi Kedu jų vasarnamį į garažą. Apsikeisdami jie keitimo sutarties nesudarė, pirkimo - pardavimo sutarties jie taip pat neturi. Šias aplinkybes patvirtina Nadeždos Osovskajos parodymai baudžiamojoje byloje Nr. 1-49-1-00208-11 (24-26 lapai), kad ji gavo jų vasarnamį keičiant su Valerijumi Keda į garažą. Prokurorė Renata Blaškauskienė melagingai kaltino V. Jonušą neva V. Jonušas 2011 metų balandžio 16 sumušė Nadeždą Osovskają ir padarė didelę materialinę žalą. Taip pat prokurorė R. Blaškauskienė trauktina atsakomybėn ir už šmeižtą, kur ji rašė, kad Viačeslavas Jonušas nesimoko ir nedirba. Tačiau dokumentai patvirtina, kad V. Jonušas tuo laiku buvo studentas ir atliko gamybinę praktiką UAB „Visagino komunalininkas", po ko sėkmingai išlaikė egzaminus ir gavo diplomą. Be to, pagal melagingą prokurorės Renatos Blaškauskienės kaltinimą teisėjas Vaidas Vasiliauskas pripažino kaltinamąjį V. Jonušą kaltu pagal 294 str. 2 d. ir paskyrė kardomąją priemonę vaikščioti į policiją atsižymėti. Dėl to įtariamasis daugiau nei metus privalėjo vaikščioti į policiją atsižymėti pagal melagingą kaltinimą. Prokurorė Renata Blaškauskienė kalta ir tuo, kad, neapklausdama Valerijaus Kedos ir sodų bendrijų „Statybininkas" („Stroitel") ir „Pavasaris" pirmininko V. Goliankino ne kartą atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą ir tokiu būdu jiems leido tęsti daryti nusikalstamą veiką, o būtent, klastojant dokumentus, performinti „Statybininkas" („Stroitel") ir „Pavasaris" vasarnamių sklypus, bet jau pašaliniams asmenims, tai yra jiems priklausantį vasarnamį įformino N. Osovskajos vardu ir taip pasisavino sklypą su visais statiniais ir turtu, buvusiu vasarnamyje. Prokuroras Mindaugas Rašinskas 2013 metų birželį eilinį kartą atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą (2013-05-17 Nr. S-17220 kopija), ir jis įžūliai meluoja, kad jau anksčiau dėl Valerijaus Kedos jų vasarnamio keitimo į garažą su Nadežda Osovskaja buvo atlikti patikrinimai, tačiau kas ir kada atliko patikrinimus nenurodo bei su medžiaga susipažinti neleidžia.
     Skundas pagrįstas, bet prokuroras Robertas Diksa jį atmete.
     Prokuroras Robertas Diksa meloja kada rašo kad sodo namelis, ūkio pastatas, šiltnamis, medinis ūkinis pastatas pastatyti laikotarpiu nuo 1999 iki 2006 metų, ir kiti statiniai, nuosavybės teise priklauso N. Osovskajai pagal 1998 m. gegužės 13 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį. Nadežda Osovskaja teismui 2011-09-06 paaiškino kad ji savo garažą pakeitė į minėtą sodo sklypą su Valerijumi Keda.


Plačiau... (14.41 KB) | komentarai? | Versija spausdinimuiPerskaityta kartų: 0

SolNet Sutartis 2011 m, vasario 28 d. Nr.2726
Patalpino SolNet 2013 10 27 @ 21:33:53 (7027 skaityta)

Profesinio mokymo
S U T A R T I S


2011 m, vasario 28 d. Nr.2726
Visaginas

     Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, kodas 190977915, Festivalio g. 7, Visaginas, (toliau - Profesinio mokymo teikėjas), atstovaujamas direktoriaus Vytauto Petkūno veikiantis pagal Centro nuostatus, turintis licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą Nr. 003625, išduotą 2010 m. liepos 8 d., viena šalis, prašymą pateikęs asmuo (toliau - Mokinys) Viačeslav Jonušas, 1969-10-07 Parko g. 4-54, Visaginas, kita šalis, ir UAB "Visagino komunalininkas", jm. kodas 155527387, Kosmoso g. 28, Visaginas (toliau - Įmonė), atstovaujama direktoriaus Algimanto Gailiaus, veikianti pagal Įmonės nuostatus , trečia šalis, sudaro šią sutartį (toliau - Sutartis).
     Sutartis sudaryta vadovaujantis Reikalavimais profesinio mokymo sutartims ir jų registravimo tvarkos aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-512/A1-142 (Žin, 2010, Nr. 44-2141).

I. SUTARTIES DALYKAS

     Praktinis mokymas pagal automatiniu sistemų eksploatavimo mechatroniko profesinio mokymo programą, kodas 440052309.

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Profesinio mokymo teikėjas įsipareigoja:
1.1. siųsti Mokinį praktiniam mokymui Įmonėje;
1.2. teikti Mokiniui ir Įmonei metodinę paramą ir užtikrinti Sutarties I skyriuje nurodomos profesinio
mokymo programos ar jos modulio(-ių) reikalavimų, susijusių su praktiniu mokymu, vykdymą;
1.3. _______________________
2. Mokinys įsipareigoja:
2.1. dalyvauti praktinio mokymo užsiėmimuose Įmonėje;
2.2. vykdyti praktinio mokymo užduotis;
2.3. negalint atvykti į praktinį mokymą Įmonėje, nedelsiant pranešti Įmonei, nurodant priežastį, o ligos
atveju - pateikti gydytojo pažymą;
2.4. laikytis Įmonės saugos, sveikatos, priešgaisrinių ir higienos reikalavimų;
2.5. laikytis Įmonės vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų (nuostatų, vidaus tvarkos ir elgesio
taisyklių ar kt.) nuostatų;
2.6. tausoti Įmonės turtą, už padarytą materialinę žalą atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka;
2.7._________________________
3. Įmonė įsipareigoja:
3.1. priimti praktiniam mokymui Įmonėje Mokinį, kuris mokosi pagal Sutarties I skyriuje nurodomą
mokymo programą ar jos modulį(-ius);
3.2. užtikrinti Sutarties I skyriuje nurodytoje programoje numatytų praktinio mokymo užduočių ir sąlygų
vykdymą Įmonėje, išugdyti atitinkamas Mokinio kompetencijas;
3.3. pasirašytinai supažindinti Mokinį su Įmonės vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais (vidaus
tvarkos ir elgesio taisyklėmis ar kt.);
3.4. organizuoti būtinus saugos darbe ir priešgaisrinės saugos instruktažus;
3.5. suteikti Mokiniui praktinio mokymo vietą, aprūpinti jį praktinio-gamybinio mokymo užduotimis, šių
užduočių vykdymui reikiama dokumentacija;
3.6. vengti Mokinio atitraukimo nuo praktinio mokymo užduočių vykdymo;
3.7. Mokiniui iš patyrusių darbuotojų paskirti praktinio mokymo vadovą;
3.8. užtikrinti Mokinio praktinio mokymo vietos atitiktį saugos, sveikatos, priešgaisriniams ir higienos
reikalavimams;
3.9. esant reikalui, norminiuose aktuose nustatyta tvarka aprūpinti Mokinį darbo drabužiais ir darbo
avalyne, kitomis individualiosios ir kolektyvinės saugos darbe priemonėmis;
3.10. Mokiniui, savarankiškai atliekančiam jam pavestas funkcijas gaminant prekinę produkciją arba teikiančiam mokamas paslaugas, apmokėti už tai sudarant su juo darbo, paslaugų arba kitą sutartį, priklausomai nuo sutarties objekto ir susiklosčiusių santykių pobūdžio;
3.11. žymėti praktinio mokymo dienyne praktikos pradžią, pabaigą ir eigą; praktiniam mokymui
pasibaigus pateikti jį Profesinio mokymo teikėjui;
3.12. kontroliuoti mokinio praktinio mokymo eigą ir prireikus kartu su Įmonės atsakingais darbuotojais
operatyviai spręsti iškilusias problemas, suteikiant Mokiniui reikalingą pagalbą;
3.13. priimti praktiniam mokymui Įmonėje mokini nuo 2011-02-28 iki 2011-06-10.

III. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

4. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki įvykdomi sutartiniai įsipareigojimai.
5. Sutartis keičiama, jei keičiasi šalių įsipareigojimai.
6. Sutartis gali būti nutraukta:
6.1. šalių susitarimu;
6.2. jei šalys nevykdo savo įsipareigojimų, įspėjus kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų;
6.3. jei Įmonė Mokinio praktiniam mokymui nesuteikia praktinio mokymo vietos pagal Sutarties I
skyriuje nurodomą mokymo programą ar jos modulį(-ius);
6.4. jei Mokinys padaro priverstines pravaikštas arba atlieka nekvalifikuotą darbą.
6.5. Mokiniui šiurkščiai pažeidus Įmonės vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų nuostatus;
6.6. kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.

IV. BAIGIAMOSOS NUOSTATOS

7. Ginčai dėl Sutarties sąlygų ir šalių įsipareigojimų vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308) nustatyta tvarka.
8. Sutartis sudaryta trim egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).
Šalių adresai ir rekvizitai
Profesinio mokymo teikėjas:
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, kodas 190977915, Festivalio g. 7, Visaginas, tel. 8 386 34186, faksas 8 386 34186, ei. p. adresas vpm@vpm.lt
Mokinys:
Viačeslav Jonušas. 1969-10-07, Parko g. 4-54, Visaginas (Vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas) tel. 864572445 , ei. p. adresas
Įmonė:
UAB "Visagino komunalininkas", im. kodas 155527387, Kosmoso g. 28, Visaginas
(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinė (adresas))
tel. 8 (386) 31097, faksas 8 386 31097, ei. p. adresas kosmosas@dkd. lt


Plačiau... (51 Bytes) | komentarai? | Versija spausdinimuiPerskaityta kartų: 0

SolNet Nadeždos Osovskajos parodymais
Patalpino SolNet 2013 10 26 @ 01:36:25 (5816 skaityta)

     2011-04-15 Utenos apskrities VPK Visagino PK įvykių registro išrašo matyti, kad 2011-04-15 13.12 vai. telefonu Viačeslavas Jonušas pranešė, kad jam priklausančiame sodo sklype Nr. 29, esančio „Statybininkas" („Pavasaris") šeimininkauja kiti asmenys. Į vietą išvyko Visagino PK VTS PP tyrėjas M. Tretjakov. (b.b.l.37-40)
     Liudytojo Maksimo Tretjakovo (Maksim Tretjakov) parodymais, kad dirba apylinkės inspektoriumi. 2011-04-15 apie 13.16 vai. iš OVP gavo pranešimą, kad sodo sklype Nr. A-29, esančiame Visagino sodų bendrijoje „Pavasaris", reikalinga policijos pagalba. Minėtą dieną budėjo operatyvinės grupės sudėtyje, kadangi policijos pagalbos reikėjo sodo sklype išvyko į vietą. Atvykęs į vietą, sodo sklype, rado vyrą, nustačius asmenybę paaiškėjo, kad tai Viačeslavas Jonušas ir moterį, Nadežda Osovskaja. Viačeslavas Jonušas paaiškino, kad jis kvietė policija, dėl to, kad moteris t.y. Nadežda Osovskaja neteisėtai užėmė sodo sklypą. N. Osovskaja su savimi patvirtinančių dokumentų neturėjo. Kadangi minėti asmenys su savimi dokumentų neturėjo jiems buvo nurodyta atvykti į Visagino policijos komisariatą darbo dieną, pirmadienį t.y. 2011-04-18. Minėti asmenys atvyko pas savo t.y. sodų bendrijos „Pavasaris" A masyvo apylinkės inspektorių R. Čižauską. Apie įvykio aplinkybes daugiau nieko paaiškinti negali, nes nežino (b.b.l. 41).
     2011-08-05 Nukentėjusiosios Nadeždos Osovskajos parodymais, kad 2011-04-15 apie 13.00 vai. buvo savo sodo sklype Nr. A-29, esančiame Visagino sodų bendrijoje „Pavasaris". Nurodytu laiku į sodą atėjo nepažįstamas vyras, kurį tą dieną matė pirmą kartą, kurios nei vardo, nei pavardės nenurodė. Paskui atvažiavo policijos pareigūnai, kuriems minėtas vyras pasakė, kad ji neteisėtai gyvena sode. Minėtas vyras policininkams parodė, kažkokius dokumentus. Policininkas nurodė jiems 2011-04-18 ateiti į policijos komisariatą su dokumentais. Kitą dieną 2011-04-16 ji nuėjo į policijos komisariatą, kur buvo ir minėtas vyras (V. Jonušo policijos komisariate 2011-04-16 nebuvo). Paaiškino kad ji savo garažą pakeitė į minėtą sodo sklypą. Vėliau sužinojo, kad tas vyras yra sūnus tos moters, kuriai kažkada priklausė sodas. Tačiau pati asmeniškai, nei su ta moterimi, nei su jos sūnumi nėra pažįstama, jokių santykių niekada su jais nepalaikė. Sodo sklypą pirko iš kito asmens t.y. ne minėto vyro motinos, o keitėsi su Valerijumi Keda. Dėl suduotų smūgių sužalojimų nepatyrė, dėl to į medikus nesikreipė (b.b.l. 24-26).


komentarai? | Versija spausdinimuiPerskaityta kartų: 0

SolNet BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE Nr. 49-1-00208-11
Patalpino SolNet 2013 10 25 @ 01:43:36 (6551 skaityta)

     Šioje baudžiamojoje byloje Nr. 49-1-00208-11:

     2011-04-15 Utenos apskrities VPK Visagino PK įvykių registro išrašo matyti, kad 2011-04-15 13.12 val. telefonu Viačeslavas Jonušas pranešė, kad sodo sklype Nr. 29, esančio „Statybininkas" („Pavasaris") šeimininkauja kiti asmenys. Į vietą išvyko Visagino PK VTS PP tyrėjas M. Tretjakov. (b.b.l.37-40)
     Liudytojo Maksimo Tretjakovo (Maksim Tretjakov) parodymais, kad dirba apylinkės inspektoriumi. 2011-04-15 apie 13.16 vai. iš OVP gavo pranešimą, kad sodo sklype Nr. A-29, esančiame Visagino sodų bendrijoje „Pavasaris", reikalinga policijos pagalba. Minėtą dieną budėjo operatyvinės grupės sudėtyje, kadangi policijos pagalbos reikėjo sodo sklype išvyko į vietą. Atvykęs į vietą, sodo sklype, rado vyrą, nustačius asmenybę paaiškėjo, kad tai Viačeslavas Jonušas ir moterį, Nadežda Osovskaja. Viačeslavas Jonušas paaiškino, kad jis kvietė policija, dėl to, kad moteris t.y. Nadežda Osovskaja neteisėtai užėmė sodo sklypą. N. Osovskaja su savimi patvirtinančių dokumentų neturėjo. Kadangi minėti asmenys su savimi dokumentų neturėjo jiems buvo nurodyta atvykti į Visagino policijos komisariatą darbo dieną, pirmadienį t.y. 2011-04-18. Minėti asmenys atvyko pas savo t.y. sodų bendrijos „Pavasaris" A masyvo apylinkės inspektorių R. Čižauską. Apie įvykio aplinkybes daugiau nieko paaiškinti negali, nes nežino (b.b.l. 41).
     2011-04-16 į Visagino PK atėjo Nadežda Osovskaja ir melagingai kaltino V. Jonušą neva V. Jonušas 2011 metų balandžio 16 sodo sklype Nr. 29 „Statybininkas" („Pavasaris") sumušė ją ir padarė didelę materialinę žalą.
     - Prokurorė Renata Blaškauskienė melagingai kaltino V. Jonušą neva V. Jonušas 2011 metų balandžio 16 sumušė Nadeždą Osovskają ir padarė didelę materialinę žalą. Taip pat prokurorė R. Blaškauskienė trauktina atsakomybėn ir už šmeižtą, kur ji rašė, kad Viačeslavas Jonušas nesimoko ir nedirba. Tačiau dokumentai patvirtina, kad V. Jonušas tuo laiku buvo studentas ir atliko gamybinę praktiką UAB „Visagino komunalininkas", po ko sėkmingai išlaikė egzaminus ir gavo diplomą.
     2011-04-18 į Visagino PK atejo Zoja Jonušienė ir Viačeslav Jonušas kaip ir praše Maksim Tretjakov 2011-04-15, bet N. Osovskoja ne atejo į Visagino PK nuroditu laiku. Apylinkės inspektorius R. Čižauskas jems paaiškino kad 2011-04-16 (buvo šeštadienis) į Visagino PK atėjo Nadežda Osovskaja ir kaltino V. Jonušą neva V. Jonušas 2011 metų balandžio 16 sodo sklype Nr. 29 „Statybininkas" („Pavasaris") ją sumušė ir padarė didelę materialinę žalą.
     2011-04-27 Utenos apskrities VPK Visagino PK pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 49-1-00208-11, dėl savavaldžiavimo (b.b.1.1).
     2011-05-17 asmens parodymo atpažinti protokolas iš kurio matyti, kad Nadeždai Osovskajai atpažinimui buvo pateikti trys asmenys. N. Osovskaja atpažino Viačeslavą Jonušą, kaip asmenį, kuris 2011-04-16 atėjęs į jos sodo sklypą reikalavo, kad ji jį atlaisvintų ir paliktų jam (b.b.1.29-32). Atpažinimas, kurį atliko tyrėja Marytė Skukauskaitė, įrodo tardytojos nekompetentingumą, ir tai viskas, nes atpažinimas buvo atliktas 2011 m. gegužės 17 d. po to, kai mes su Nadežda Osovskaja balandžio 15 d. ginčijomės policijos darbuotojo akivaizdoje dėl nuosavybės teisės. Paskui jau 2011 m. balandžio 18 d. policijos nuovados kabinete mes pakartotinai ginčijomės su Osovskaja dėl nuosavybės teisės. Atpažinimas buvo atliktas praėjus daugiau nei mėnesiui, iki kaltinimo pateikimo, nedalyvaujant advokatui. O atpažinimo metu šalia V. Jonušo sėdėjo du sulaikytieji dėl administracinių teisės pažeidimų, neturintys jokių išorės panašumų su manimi, būtent vienas buvo storas ir plikas, kurio svoris dukart viršijo mano svorį, o kitas buvo dukart jaunesnis už mane. Kokiu tikslu buvo atliktas tas atpažinimas, ir ką jis gali įrodyti, žino tik prokuratūra ir tyrėja, bet jau kitą dieną 2011 m. gegužės 18 d. V Jonušui buvo pateiktas kaltinimas, kad V. Jonušas 2011 metų balandžio 16 sodo sklype Nr. 29 „Statybininkas" („Pavasaris") sumušė N. Osovskaja ir padarė didelę materialinę žalą.
     2011-05-18 Viačeslavui Jonušui pasirašytinai įteiktas pirmas pranešimas apie įtarimą padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 294 str. 2 d.
          Viačeslavui Jonušui 2011-05-23 paskirta kardomoji priemonė - įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (b.b.l.54). 2011-05-20 Vičeslav Jonušas paraše pareiškimą Nr. A2-45 prokuratūrai, prašydamas patikrinti ir pranešti, kuo rėmėsi tyrėja Marytė Skukauskaitė 2011 m. gegužės 18 d., kai ji savo kabinete atėmė iš jo pasą ir sugrąžino jį praėjus parai 2011 m. gegužės 19 d. Atsakymo į pareiškimą Nr. A2-45 ne gavom iki šiol, bet prokurorės reakcija buvo greita, ir jau 2011-05-23 V. Jonušuj neteisėtai paskyrė kardomąją priemonę - registruotis policijoje kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 10 vai. ryto. Tą sprendimą apskundžiau, ir 2011-06-20 prokurorė Renata Blaškauskienė pakeitė kardomąją priemonę. Kardomoji priemonė pateisinama melagingais teiginiais, tokiais kaip, kad Vičeslav Jonušas neva 2011 m. balandžio 16 d. buvo atvažiavęs į žemės sklypą, bet šį melą paneigia policijos pareigūno parodymai ir kitos medžiagos byloje, nurodančios į tai, kad balandžio 16 d. jo žemės sklype nebuvo , ir viskas, kas aprašoma 16 d. apie V. Jonušo neturi nieko bendro su jį. Taip pat prokurorė Renata Blaškauskienė savo nutarime 2011-06-20 Nr.R5-1612 meluoja, nurodydama, kad jis nemokasi ir nedirba. Šiuos melagingus teiginius paneigia diplomas Nr.098682 ir jis buvo studentas iki 2011 m. birželio 30 d. UAB „DKD" sutartis nr. 0NB-1758A ir Profesinio mokymo sutartis Nr.2726 su UAB „Visagino komunalininkas" paneigia melagingus prokurorės Renatos Blaškauskienės teiginius apie tai, kad jis neva nedirba.
     Apie melagingus prokuroro Aliuso Juodviršis teiginius. (Nutartis 2011-06-27 Nr. R5-1659(1.9)). Prokuroras Alius Jodviršis nustatė, kad 2011-04-14 sodų bendrijoje įviko konfliktas, bet tai yra tik jo melagingi teiginiai, kadangi 2011 m. balandžio 14 d. Aš, Viačeslav Jonušas, nebuvau sodų bendrijoje, ir viskas, kas aprašo prokuroras Alius Jodviršis, neturi nieko bendro su manimi.
     Apie melagingus tyrėjos Larisos Melničiuk teiginius. (Nutarimas 2011-05-20) Tai, kad sodo namelį Nadežda Osovskaja pradėjo statyti 1999 metais, yra melas, kadangi mes turime dokumentus, patvirtinančius, kad mes pradėjome statyti jį 1984 metais pagal projektą C-25-2/82/ ir leidimą statybai Nr.185, o baigėme statybą 1986 metais, ir po to daug metų drausdavome jį, apie ką liudija draudimo dokumentai.
     Apie melagingus teisėjo Vaido Vasiliauskaus teiginius. (Nutartis 2011-07-27 dėl Z. Jonušienės, Nutartis 2011-07-27 dėl kardomąją priemonę). Savo nutarimuose teisėjas rėmėsi išskirtinai melagingais tyrėjos Larisos Melničiuk teiginiais, melagingais prokurorės Renatos Blaškauskienės teiginiais ir melagingais prokuroro Aliuso Juodviršis teiginiais. Be to, jis nurodo į neva Osovskajos turimą pirkimo-pardavimo sutartį, bet šį melą paneigia pačios Osovskajos parodymai, kurios 2011-09-06 ji davė dėl baudžiamosios bylos Nr. 1-147-758/2011 teismo salėje, kad ji neturi ir niekada neturėjo pirkimo-pardavimo sutarties. Mūsų žemės sklypą ji gavo mainais į garažą su Valerijumi Keda (b.b.l. 24-26), ir tai darydami, jie nesudarė jokios mainų sutarties.

     
     2011-08-04 Nukentėjusiosios Nadeždos Osovskajos parodymais, kad 2011-04-15 apie 13.00 vai. buvo savo sodo sklype Nr. A-29, esančiame Visagino sodų bendrijoje „Pavasaris". Nurodytu laiku į sodą atėjo nepažįstamas vyras, kurį tą dieną matė pirmą kartą, kurios nei vardo, nei pavardės nenurodė. Paskui atvažiavo policijos pareigūnai, kuriems minėtas vyras pasakė, kad ji neteisėtai gyvena sode. Minėtas vyras policininkams parodė, kažkokius dokumentus. Policininkas jiems nurodė 2011-04-18 ateiti į policijos komisariatą su dokumentais. Kitą dieną 2011-04-16 ji nuėjo į policijos komisariatą, kur buvo ir minėtas vyras (V. Jonušo policijos komisariate 2011-04-16 nebuvo). Paaiškino kad ji savo garažą pakeitė į minėtą sodo sklypą. Vėliau sužinojo, kad tas vyras yra sūnus tos moters, kuriai kažkada priklausė sodas. Tačiau pati asmeniškai, nei su ta moterimi, nei su jos sūnumi nėra pažįstama, jokių santykių niekada su jais nepalaikė. Sodo sklypą pirko iš kito asmens t.y. ne minėto vyro motinos, o keitėsi su Valerijumi Keda. Dėl suduotų smūgių sužalojimų nepatyrė, dėl to į medikus nesikreipė (b.b.l. 24-26).
     Liudytojos Zojos Jonušienės parodymais, 1984 metais gavo sodo sklypą, esantį Visagino miesto sodų bendrijoje „Pavasaris" A-29, kuriame pasistatė sodo namelį. Visą tą laiką sodo nameliu ir sklypu naudojausi ji ir jos šeima, o būtent vyras Apolinaras Jonušas ir sūnus Viačeslavas Jonušas. Pagal dokumentus nuosavybės teisę sodo sklypas ir namelis priklauso jai. 1994 rugsėjo mėnesį, datos tikslios nežino, iki pietų pas ja atėjo trys nepažįstami vyrai, kuriuos matė pirmą kartą. Vyrai pasakė, kad išeitų iš šio sodo namelio ir jį paliktų. Jei ne jie nuskandins šulinyje, kuris yra sodo sklype. Dar jie atėmė raktus nuo sodo namelio. Minėti vyrai reikalavo dokumentų patvirtinančių nuosavybės teisę į minėtą sodo sklypą. Jiems paaiškino, kad dokumentų neturi. Vyrų grasinimai atrodė realūs, nes jie reikalavo dokumentų. Dar minėti vyrai pasakė, kad jei jie išgirs tokias kalbas, kad sodą palikau, nes atėję vyrai reikalavo, jie pasigaus laiptinėje. Suprato, kad jie nejuokauja, dėl to paliko sodo sklypą, nes matė, kad jų ketinimai jos atžvilgiu rimti ir jie tikrai gali susidoroti su ja. 2011-04-15 sūnus vienas nuėjo į sodo sklypą pasižiūrėti kokios būklės sodas. Vakare sūnus grįžo namo ir papasakojo, kad nuėjęs į sodą jame rado moterį, kurios pavardė Osovskaja. Dėl to, jis iškvietė policiją, kadangi tas sodas priklauso jiems, o svetima moteris jame šeimininkauja. Jis dar paaiškino, kad atvažiavę policijos pareigūnas jiems nurodė 2011-04-18 atvykti į Visagino PK. Sodo niekam ji nepardavė, kaip ir iš ko jį pirko Osovskaja nežino (b.b.l. 42-43).
     Liudytojos Alfinos Kirovos parodymais, kad ji kartu su vyru Andrejumi Kirovu turi sodą „Pavasaris" A-26. 2011-04-16 iš sodo grįžęs vyras sakė, kad pas sodo kaimynę Nadežda, atėjo kažkoks vyras, kuris sukėlė konfliktą. Dėl ko, jis konfliktavo su kaimyne Nadežda nežino, nes pati ten nebuvo ir nieko nematė (b.b.1.44).
     Viačeslavo Jonušo parodymais, kad kad mama turi sodo sklypą, kuriame kartu 1986 metais pastatė sodo namelį. Paskutinį kartą sode buvo 1986 metais, nes po to išvažiavo į Rusiją studijuoti. 2011-04-15 nuėjo į minėtą sklypą pasižiūrėti, kokios būklės yra sodas. Atėjęs į sodo sklypą paskambino į policiją, kad atvyktų į sklypą. Užėjo į namelį ir paklausė, kas Čia šeimininkauja. Iš namelio išėjo moteris, kurios paklausė, kokiu pagrindu jį atsirado jo sodo namelyje ir ką jame veikia. Moteris pasakė, kad sodo namelis yra jos, nes jinai jį pasistatė. Po to, ji sakė, kad garažą pakeitė į šį sodo sklypą, dėl to namelis yra jos. Jis jai aiškino, kad sodo namelis yra jo, nes kartu su savo tėvais jį pastatė. Ginčijosi žodžiais, už jokių atlapų jos netampė ir jos nemušė. Po kurio laiko, maždaug po 10 minučių atvažiavo policija. Atvažiavus policijos pareigūnams aiškinosi įrodinėdami savo tiesas. Jis turėjo leidimą namelio statybai (kopija), proektas C-25-2/82/(kopija), o minėta moteris, kaip nustatė atvykę pareigūnai N. Osavskaja su savimi jokių dokumentų neturėjo. Pareigūnas paaiškino, kad situacija yra sudėtinga ir todėl nurodė, kad pirmadienį, nes 2011-04-15 buvo penktadienis, ateitų į policijos komisariatą. Išvažiavo iš sodo sklypo ir daugiau jame nebuvo. Nurodytą dieną atvyko į PK. Jokių smūgių N. Osovskajai nesudavė, jos už atlapų nelaikė. Kodėl jinai teigia, kad jai sudavė ir tampė už atlapų nežino ir to pasakyti negali. Žino, kad minėtas sodo sklypas priklauso mamai, ką jame veikia N.Osovskaja nežino. Į sodo sklypą atvykus policijos pareigūnams N. Osovskaja dėl jo elgesio nusiskundimų neturėjo, ji policininkams nesakė, kad ją mušė ir tampė už atlapų (b.b.l.50;52).
     Galutinis pranešimas apie įtarimą padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 294 str. 2 d., Viačeslavui Jonušui pasirašytinai įteiktas 2011-08-09 (b.b.l. 51), jis kaltu neprisipažino (b.b.l. 50; 52).

     Kita baudžiamosios bylos medžiaga:

обвинение первое Скукаускайте, Блашкаускене
паспорт
отказ Регинене
Ращинскас в столбик и все его бредни
Бугда
Вильнюс
Цесюнас
Верховный

     Viačeslavas Jonušas nėra baustas administracine tvarka (b.b.1.75).
     Viačeslavas Jonušas nėra įrašytas į psichiatrinę ar narkologinę įskaitą (b.b.l. 72).
     Viačeslavas Jonušas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - LR BPK) 140 str. nustatyta tvarka laikinai sulaikytas nebuvo.
     Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: nėra.
     Proceso išlaidų nėra.
     Laikinas nuosavybės teisių apribojimas nėra taikytas.

     Baudžiamojoje byloje yra pakankamai duomenų, leidžiančių manyti, kad Viačeslavas Jonušas padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 294 str. 2 d. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 218-220 str., 224 str., 226 str. reikalavimais, byla perduotina Visagino miesto apylinkės teismui.


Plačiau... (400 Bytes) | komentarai? | Versija spausdinimuiPerskaityta kartų: 0


1 2 3 4
»
_TOGGLE Vartotojo info

Sveiki Anonimas

Vartotojas
Slaptažodis
Saugos kodasSaugos kodas
Įrašykite saugos kodą

Narystė:
Naujausias: onedearhot
Nauji šiandien: 0
Nauji vakar: 0
Viso: 14

Prisijungę:
Nariai: 0
Svečiai: 221
Viso: 221
Kas prisijungęs:
 Svečiai:
01: Календарь
02: Galerie photos
03: Календарь
04: Календарь
05: Ads4u
06: Ads4u
07: Календарь
08: Календарь
09: Ads4u
10: Календарь
11: Календарь
12: Календарь
13: Ads4u
14: Календарь
15: Календарь
16: Календарь
17: Календарь
18: Календарь
19: Календарь
20: Календарь
21: Календарь
22: Объявления
23: Календарь
24: Календарь
25: Skelbimai
26: Ads4u
27: Календарь
28: Календарь
29: Календарь
30: Календарь
31: Фотогалерея
32: Календарь
33: Календарь
34: Календарь
35: Ads4u
36: Календарь
37: Календарь
38: Ziņas
39: Календарь
40: Ads4u
41: Календарь
42: Календарь
43: Главная
44: Календарь
45: Skelbimai
46: Календарь
47: Календарь
48: Календарь
49: Календарь
50: Galerie photos
51: Statistiques
52: Главная
53: Календарь
54: Календарь
55: Календарь
56: Календарь
57: Календарь
58: Ads4u
59: Календарь
60: Календарь
61: Календарь
62: Календарь
63: Календарь
64: Календарь
65: Календарь
66: Календарь
67: Rakstu arhīvs
68: Календарь
69: Календарь
70: Календарь
71: Календарь
72: Galerie photos
73: Календарь
74: Ads4u
75: Главная
76: Календарь
77: Календарь
78: Skelbimai
79: Календарь
80: Календарь
81: Календарь
82: Календарь
83: Ads4u
84: Календарь
85: Календарь
86: Календарь
87: Календарь
88: Календарь
89: Skelbimai
90: Календарь
91: Календарь
92: Объявления
93: Календарь
94: Ads4u
95: Архив новостей
96: Календарь
97: Календарь
98: Календарь
99: Календарь
100: Календарь
101: Календарь
102: Календарь
103: Ads4u
104: Календарь
105: Фотогалерея
106: Календарь
107: Ads4u
108: Ads4u
109: Календарь
110: Календарь
111: Ads4u
112: Fotogalleri
113: Календарь
114: Календарь
115: Календарь
116: Календарь
117: Календарь
118: Календарь
119: Календарь
120: Календарь
121: Календарь
122: Календарь
123: Календарь
124: Календарь
125: Календарь
126: Календарь
127: Календарь
128: Календарь
129: Attēlu galerija
130: Ads4u
131: Galerie photos
132: Календарь
133: Календарь
134: Календарь
135: Календарь
136: Календарь
137: Foto galerija
138: Календарь
139: Календарь
140: Календарь
141: Календарь
142: Календарь
143: Календарь
144: Календарь
145: Ads4u
146: Ads4u
147: Календарь
148: Календарь
149: Календарь
150: Календарь
151: Ads4u
152: Ads4u
153: Календарь
154: Календарь
155: Календарь
156: Календарь
157: Календарь
158: Календарь
159: Календарь
160: Календарь
161: Календарь
162: Календарь
163: Главная
164: Календарь
165: Календарь
166: Календарь
167: Календарь
168: Календарь
169: Attēlu galerija
170: Календарь
171: Ads4u
172: Календарь
173: Календарь
174: Календарь
175: Naujienos
176: Объявления
177: Календарь
178: Календарь
179: Календарь
180: Календарь
181: Календарь
182: Календарь
183: Bildergalerie
184: Календарь
185: Ads4u
186: Календарь
187: Объявления
188: Календарь
189: Календарь
190: Календарь
191: Календарь
192: Ads4u
193: Календарь
194: Календарь
195: Календарь
196: Календарь
197: Объявления
198: Календарь
199: Календарь
200: Главная
201: Ads4u
202: Galerie photos
203: Календарь
204: Календарь
205: Календарь
206: Ads4u
207: Community Forums
208: Календарь
209: Календарь
210: Календарь
211: Календарь
212: Ads4u
213: Календарь
214: Календарь
215: Календарь
216: Календарь
217: Календарь
218: Foto galerija
219: Главная
220: Календарь
221: Ads4u

Personalas Online:

Nera personalo internete!

_TOGGLE Apklausa
Cтраница WebCams

Лишняя на главной
0 %0 %0 %
Лишняя на сайте
0 %0 %0 %
Лишняя в инете
0 %0 %0 %
Пусть будет
100 %100 %100 %
Rezultatai :: Apklausos

Balsai: 1
Komentarai: 0

_TOGGLE Coppermine Stats
coppermine
 Albums: 15
 Pictures: 560
  · Žiūrėjimai: 82934
  · Balsai: 5
  · Komentarai: 0

_TOGGLE Button LinksThe logos and trademarks used on this site are the property of their respective owners
We are not responsible for comments posted by our users, as they are the property of the poster
Dating My Topsites List
Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy